AGUS SUHARJONO SAE ASMANIPUN

A kang abah kutarik pena untukmu di sana
G aung santunmu masih mengiang di sudut telinga
U jar seucap imbasnya mengait pada kebaikan lain bak pohon bercabang_beranting
S enyummu menghias setiap tutur kata

S apaanmu menghibur di kala duka mendalam
U ntukmu tak terasa harus apa, karena mengalir wajar tak ada rekayasa
H arkat martabat umat Islam selalu kau tebarkan tanpa pengguruan
A kang abah kami kehilanganmu tak terbayang
R equesmu agar membuat grup eks SDN Tompokersan 03 ternyata menghadirkan pahala silaturahim
J awaban akan kepergianmu ke pangkuan Illahi Rabbi
O h saudaraku… Indahnya hidup kau sorotkan lewat sinar mata yang selalu ceria
N un di balik itu kita tak pernah membaca gundah atau pun cerita
O alah dulur, penjenengan piantun ingkang sanget jawinipun

S anget cecek nyepeng basa Jawi
A anggenipun ngendikan mboten ngantos andamel laraning ati
E co sanget tiyang ingkang celak kaliyan Abah

A yem dateng manah
S ae tumrap sedoyo kawula
M esem nggujeng tansah dados kenangan
A bah sugeng tindak dateng dalem penjenengan ingkang abadi
N uwun mugi husnul khotimah
I nggih ngapunten mbokbilih sempat manah punika mboten percados
P esti ingkang kedah dipun trami
U mpami, tembung ingkang mboten saget dipun angen-angen… Enget pitutur ingkang penjenengan sampekaken.
N anging rampung sampun lelampahan abdinipun penjenengan wonten ndunyo… Insya Allah Saklajengipun sampun mbekto amalan kathah ing ngarsanipun Gusti Allah

Asparaga_Nurilatih, 5 Juni 2020