Kita adalah Pemenang

Kita adalah Pemenang Sudah digariskan Tuhansejak ruh kita diciptakanbahwa hidup adalah perjuangandiawali sejak memasuki kandungandilanjutkan saat tiba masanya dilahirkanterus berjuang tiada berkesudahanselama hayat dikandung badan

1 2 3 91