Contoh Soal Perwatakan

Contoh soal

  1. Cermati kutipan novel berikut!

Ibu Sati senantiasa membersihkan diri. Tiap kotoran yang menempel di rumah, ditepisnya jauh-jauh. Ia manjakan seluruh indranya dengan aroma wangi, lilin temaran, dan sunyi alam. Semua itu dilakukannya dengan dengan penuh bakti. Layaknya sebuah panggilan, ia tidak mungkinbosan dengan kebiasaan itu.

Watak Ibu Sati dalam kutipan novel tersebut adalah….

A. ramah B. rajin C. takut D. teliti E. hati-hati

2. Cermatilah kutipan novel berikut!

(1) Darsa hampir terlelap di samping istrinya ketika suasana di luar tiba-tiba berubah. (2) Hujan benar-benar berhenti, bahkan matahari yang kemerahan muncul dari balik awan hitam. (3) Semangat penyadap sejati membangunkan Darsa. (4) Ia segera bangkit dan keluar dari bilik tidur. (5) Lasi pun mengerti, suaminya terpanggil oleh pekerjaannya, oleh semangat hidupnya.

Watak tokoh Darsa dalam kutipan novel tersebut adalah….

A. keras hati B. malas bekerja C. peduli keluarga D. teguh dalam pendirian E. bertanggung jawab

3. Cermatilah kutipan novel berikut!

“Tapi kenapa Kak Laisa menyimpannya sendirian. Kenapa Kak Laisa tidak bilang kalau selama ini sakit? Ya Allah, selama itu. Bahkan Kak Laisa menyimpan semuanya sendirian selama ini. Sejak kami kecil, sejak kami masih nakal dan suka membantah,” Dalimunte tergugu. (Bidadari-Bidadari Surga, Tere Liye)

Watak tokoh Kak Laisa dalam kutipan novel tersebut adalah….

A. pendiam B. penyendiri C. pemaaf D. penyayang E. pengasih

sumber; Sumber: Rustamji. 2019. X-PRESS UN SMK/MAK 2020 Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.

rumahmediagrup/suratmisupriyadi

Email Hosting