Dhia El Widad

Oleh : Hamni Azmi

Dhia El Widad adalah wadah untuk berkumpul,  bermufakat,  berpikir bersama,  merumuskan mimpi membangun negeri,  mencipta, memoles manusia-manusia pilihan yang akan menjadi penerus peradaban negeri.

Dhia El Widad adalah wadah untuk bersilaturrahmi,  saling mengingatkan,  berbagi tawa dan canda,  berbagi suka dan duka, saling menyemangati dalam kebaikan dan kesabaran.

Dhia El Widad adalah wadah untuk menimba ilmu dan memberikan  manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. 

Dhia El Widad  adalah ladang untuk kita tanami dengan aneka macam kebaikan selama berada di bumi Allah. Yang kemudian akan kita petik hasilnya pada saat yang ditetapkan-Nya.

Dhia El Widad adalah tempat bertumbuhnya generasi pemberani nan berakhlak karimah. Generasi berprestasi di dunia dan akhirat.  Generasi penghafal alquran yang membumi.

Dhia El Widad adalah tempat merenda hari bersama para mujahid-mujahidah, hafiz-hafizah nan shalih shalihah.

Teruslah bertumbuh,  berkembang,  mencipta  bintang bercahaya, dengan kasih sayang disetiap aliran kehidupannya.

Sebagaimana nama yang terpatri dalam dirimu “DHIA EL WIDAD”

Jayalah Dhia El Widad.
Berlimpah berkah, rahman dan rahim-Nya
Sepanjang masa.

Amin Ya Rabbal Alamin

Barakallahufiikum

Rumah Media Grup / Hamni Azmi