Negeri Apa..?

Negeri kita negeri apa ya

Budaya luhur mulain luntur

Sopan santun makin ga getun

Tolong menolong bari nyolong

Silaturahmi minta upeti

Sowan kudu bawa gegawan

Nyumbang kudu ditimbang

Ngasih kudu diselfih

Kasih sembako kudu difoto

Negeri kita negeri apa ya

Yang kaya makin jaya

Dapet proyek kala bencana

Yang miskin makin miskin

Dapet beras dikarung raskin

Yang miskin makin turun

Ke anak cucu tujuh turunan

Negeri kita negeri apa ya

Romannya susah sedunya

Harta benda seabreg abreg

Ngelolanya kaga berek

Maunya dibereg bereg

Baru pada ambreg

Padahal jadi Pemerintah gampang: Cukup jujur sama rakyat

Padahal jadi Rakyat gampang: Cukup taat sama aturan

Negeri kita negeri apa ya

Nyok kita cariin namanya bersama

Bekasi, 15 Mei 2020.

Majayus Irone/Budayawan/Rumahmediagrup.com/Puisi