Islam Rahmatan lil ‘Alamin

Islam Rahmatan lil ‘Alamin

Sungguh indah ajaran Islam, ia adalah satu-satunya agama yang menyeluruh mengatur kehidupan dengan tertata, apik, dan menawan. Tiada duanya. Tak ada satu pun agama di dunia ini yang sebanding dengan Islam, baik dari segi ajarannya, kesetiaan pengikutnya dan kecintaan mereka terhadapnya.

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin telah dijamin oleh Allah di dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Bersama Nabi Muhammad ada risalah Islam yang menjadi misi dakwahnya hingga beliau wafat.

Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba (Lisanul Arab, Ibnul Mandzur) atau dapat diartikan dengan kasih sayang. Li bermakna untuk, ‘alamin bentuk jamak dari ‘alam yang bermakna seluruh alam. ‘Alam secara bahasa memiliki arti segala sesuatu selain Allah. Betapa Islam menjadi rahmat bagi seluruh makhluk dengan keagungan syariatnya.

Sebelum Islam datang, kita disuguhi kisah kelamnya kehidupan jahiliyah seperti perzinahan, perjudian, pengundian nasib, perbudakan, peperangan antar suku, percaya takhayul dan khurafat, mabuk-mabukan serta kekejian lainnya yang lumrah saat itu. Begitu Islam datang semuanya tercerahkan, ibarat gelap malam yang tersibak oleh terangnya sinar sang mentari.

Sebagai contoh ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin ialah seperti yang terdapat dalam syariat wudhu. dr. Zaidul Akbar dalam bukunya Jurus Sehat Rasulullah mengulas bahwa kulit adalah tempat berkembang biaknya bakteri yang rentan menimbulkan penyakit bila tidak dibersihkan. Beruntunglah umat Islam dengan diwajibkannya berwudhu setiap kali hendak shalat lima kali dalam sehari. Aktivitas wudhu membersihkan kuman-kuman yang menempel di kulit, sehingga terciptalah kesehatan tanpa perlu susah payah dalam upaya melakukan pembersihannya. Cukup dengan sering-sering berwudhu.

Begitu pun terhadap aktivitas penyembelihan hewan, disunnahkan menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih agar tak berlama-lama dalam proses penyembelihan yang dapat menyakitkan hewan sembelihan.

Sungguh agung ajaran Islam, tiada yang dapat menandingi keindahan dan kemuliaannya. Semoga kita ditetapkan Islam iman hingga wafat husnul khatimah. Aamiin.

(rumahmediagrup/wahyudinaufath)

Gambar: nahimunkar.org