Meneng

Jroning meneng ana anteng
Jroning meneng ana wilujeng
Jroning meneng ana seneng
Jroning meneng ana nggremeng
Jroning meneng ana mireng
Jroning meneng ana mandeng
Jroning meneng ana mudeng
Jroning meneng ana heneng
Jroning meneng ana Kang Maha Ageng

Lumajang Selasa Kliwon 14042020
Pangripta Sarwo Darmono