Cloud Hosting Indonesia

Muhasabah Siang ini

Muhasabah Siang Ini

Karya: Eti Nurhayati

Sudah tiga puluh tiga hari
Ramadan pergi
Sudahkah puasa kita
Menuntun ketaatan pada Rabb yang Maha Kuasa?
Mampukah puasa kita
Menabur mahabbah pada sesama?

Puasa itu, Sayang…
Mestinya dapat menghapus sifat tercela
Mestinya ghibah, namimah dan fitnah semua sirna
Mestinya lahir batin bersih dan terjaga
Mestinya meningkatkan iman dan taqwa

Puasa itu, Sayang…
Mestinya membuat kita bersahaja
Menjaga amanah
Semangat beribadah

Puasa itu,  Sayang…
Mestinya mampu mengevaluasi
Kepatuhan kita pada Yang Maha Suci
Tanpa banyak basa basi
Yang membuat orang lain sakit hati
Jauhi hal yang mengotori hatimu sendiri.


EN, 26062020