Ngawangun Karakter Bangsa ku Resep Maca

Ngaluwangkeun waktu keur maca kacida pentingna pikeun nambah-nambah kanyaho/ wawasan. Maca buku pelajaran penting, tapi maca buku-buku salian ti buku pelajaran ogé penting.
Ngawangun karakter resep maca téh teu gampang. Sangkan siswa resep maca, perlu bimbingan jeung teladan ti Bapa Ibu guruna. Siswa diajak babarengan maca.
Di sakola-sakola, ti mimiti Séptémber 2016 aya program nu ngarana WJLRC ( West Java Leader Reading Challenge) nu diteruskeun ku GLS ( Gerakan Literasi Sekolah). Program-program ieu mangrupa program keur ngaronjatkeun resep maca, nu tangtuna sapakét jeung nulisna.
Biasana hasil maca téh terus ditulis mangrupa reviu buku jeung dipresentasikeun sakali séwang ( giliran). Nu laina ngaregepkeun. Taya istilah bener jeung salah, nu penting mah saréréa diharepkeun resep kana maca jeung nulis (Literasi). Kagiatan ieu dilaksanakeun di lapangan dimimitian ku maca babarengan.
Cag.

Salam Literasi!