Pagebluk Kang Tumiba

Yen dirasa kanthi wardaya
Pagebluk kang tumiba
Ing alam donya
Wis kersaning Kang Maha Kawasa
Manungsa kang kudhu nampa
Amarga kebak angkara
Lali laku Prayoga lan utama
Samubarang karya ora blaka
Agama hamung dadi srana
Murih antuking boga
Amprih antuking pangalembana
Saha murih antuking dampar kencana
Kang katon nyata
Beda karo kang ana jroning nala

Pagebluk Kang Tumiba
Manungsa lali laku suci
Hananing hamung rasa iri , drengki lan panasing ati
Uga pitenah kang ora genah
Gawe dredah lan bubrah
Tatanan kang Endah

Pagebluk Kang Tumiba
Manungsa tansah laku serakah
Serakah marang wujuting boga
Serakah marang wujuting banda praja
Serakah marang Kabeh isining wana
Sedaya kajarah rayah
Pamprihing hamung iso bungah
Bungah ra barokah

Pagebluk Kang Tumiba
Minangka pratandha
Manungsa kudu eling diri pribadi
Bali marang Jatidiri
Kanthi lampah prayogi
Manembah marang Kang Maha Suci
Kanthi tulus jroning ati
Guyub rukun mring sesami
Paring tresno welas asih dumateng sedaya titahing Gusti

Lumajang Jumat Legi 10042020
Pangripta Sarwo Darmono