Pemuda Ashabul Kahfi

Pemuda Ashabul Kahfi

Ingatlah kisah

Dalam Al-Qur’an

Kisah penuh pelajaran

Tentang Ashabul Kahfi

Tujuh pemuda

Tidur dalam gua

Tidur yang lama sekali

Hingga berabad lamanya

Ashabul Kahfi

Tanda kuasa Allah yang nyata sekali

Menidurkan hamba yang Ia cintai

Lalu dibangkitkan lagi

Pemuda Kahfi

Kisah pemuda yang menggetarkan jiwa

Demi Rabb-nya tidak takut pada raja

Takut hanya pada Allah

Tidak…pada selain-Nya (rumahmediagrup/wahyudinaufath)