Piwuruk Isuk-isuk

Halimun nyingray lalaunan
Basa srangéngé tandang makalangan
Ngahiap
Geusan neruskeun lampah nu katunda
Poé kamari….

Lain jijieunan
Mun ieu haté loba kahariwang
Tapi geuning
loba perkara
Nu masih jadi udagan

Kiwari…
Nyorang lampah
Ngambah kahirupan
Merjoangkeun tujuan séwang-séwangan

Salaku manusa
Tumampi kana takdir Mantena
Bari terus ngabebenah léngkah
Naraptikeun tingkah
Ngawawadian kana getén ibadah
Da puguh tina maot mah
Taya nu bisa nyingkah

EN, 05042020