Puisi Akrostik Bunga Aglonema

Oleh : Hamni Azmi

B erjalan menyusiri sudut bumi nan luas
U ntuk menyaksi besarnya kuasa Ilahi Robbi
N an indah tak tertandingi oleh apapun jua
G ema takbir menggaung bergantian mengiringi hari
A lam pun ikut mengucap takbir “Allahu Akbar”

A dakah lagi yang sangsi akan kuasa Allah nan Agung
G agal memahami tujuan diciptakannya seorang hamba
L emahnya makhluk bernama manusia
O leh ujian gelombang kehidupan dunia
N amun jangan pernah lari dari kenyataan hidup
E nggan menerima yang ditetapkan Sang Kuasa
M endekat dan memohon kepada yang Maha Segala
A llah akan selesaikan segala masalah dengan sempurna

Rumah Media Grup / Hamni Azmi