WISMA ENDAH KEBAK CAHYO

Wisma kuwi ragangan
Ragangan kuwi raga
Wisma kang endah
Ragangan kang Bagas waras
Sakane ageman kang rinacut
Pepayone kidung kitab Ilahi
Gedhegke sinulam iman satuhu
Khorine welas asih
Saha tresno mring sakabehing titah
Jogane jembaring dhadha
Kadya samodra kang tansah nampa
Apa lan sapa kang teka
Siang ratri kang ngrenggani
Tansah nyawiji lan hamemuji
Marang kang Maha Suci
Kanthi lampah luhuring budi
Tindak sanyata ing bebrayan sami
Tumuwuh wisma Endah kebak cahyo
Cahyo Cahyaning jiwa sejati
Mahanani ayem tentreming
Jiwa jiwa kang ngrenggani
Lumebering para kadang dasih
Kang gelem eling
Marang kang nyandhing

Lumajang Senen Kliwon 04052020
Pangripta Sarwo Darmono