Jalan Satapak

Di simpang jalan
Lamunan ngusikeun pilihan
Nuju ka jalan satapak
Nu kamari kapicangcam

Cita- cita
Nu tacan laksana
Dialungboyongkeun rasa
Nu teu walakaya

Kiwari
Wanci nu mustari
Pikeun ngaléngkah deui
Nyungsi lalakon nu pinuh harti
Hujan miripis dina ati
Mapaésan galura nu maranti
Pinasti….